akadalymentes verzió

MURARÁTKA KÖZSÉG 047/6 HELYRAJZI SZÁMÚ KÜLTERÜLETI FÖLDÚT SZILÁRD BURKOLATTAL VALÓ ELLÁTÁSA, VALAMINT A 047/4 HELYRAJZI SZÁMÚ KÜÉTERÜLETI FÖLDÚT FELÚJÍTÁSA


Kedvezményezett neve: Murarátka Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma:
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges ero- és munkagépek beszerzése
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Projekt címe, azonosító száma: 1826652231 Murarátka Község 047/6 helyrajzi számú külterületi földút szilárd burkolattal való ellátása, valamint a 047/4 helyrajzi számú küéterületi földút felújítása
Projekt teljes összege: 32.605.342 Ft
Szerződött támogatás összege: 29.344.788 Ft
Önerő összege: 3.260.554 Ft
Támogatás mértéke: 90%
Projekt befejezési dátuma: 2018. 12. 31.

Az építés célja:

Az építés célja a 047/6 hrsz-ú út szilárd burkolattal való ellátása, valamint a 047/4 hrsz-ú területeken haladó mezőgazdasági út természetbe illő zúzottkővel való kiépítésével, illetve korszerűsítésével, padkafolyóka építésével az utak melletti területek megközelítésének komfortnövelése, illetve az időjárási viszonyokból származó tényezők kizárása.

A projekt bemutatása:

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázatra benyújtott „Murarátka Község 047/6 helyrajzi számú külterületi földút szilárd burkolattal való ellátása, valamint a 047/4 helyrajzi számú külterületi földút felújítása” című pályázata lehetőséget teremet a település DK-i részén található külterületi erősen nyomvályús földút egyes szakaszainak felújítására.
A projekt keretében több mint 1 km hosszon történik meg az útfelületrekonstrukció. Az útszakasz lakott külterületeket is érint, ezért 270 méteren az útfelület aszfalt réteggel történő ellátása is indokolt. Az útrekonstrukciót a helyi gazdaság megsegítése, a környezeti értékek megőrzése az időjárási viszonyoktól független közlekedés megteremtése egyaránt indokolja.
A fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül elérhetőek lakóházak is. Vízelvezetés az útszakaszokon jelenleg nem megoldott, így időszakosan az út járhatósága korlátozott. Az ott élők alapszolgáltatásokhoz való hozzáférése nagyban javulni fog, ha a vízelvezetés megoldottá válna.
A fejlesztéssel érintett útszakaszok mentén közvetlen, illetve közvetve elérhetőek gazdasági tevékenységet végző gazdasági társaságok. A fejlesztéssel érintett útszakaszok jelenleg nyomvályúsak nehezen használhatóak. Csapadékos időben a gazdálkodási helyszínek megközelíthetősége is több esetben kétségessé vált. A fejlesztés hatására a szállítmányozási feladatok biztonságossága fokozódik.

Munkaterület átadás-átvétel időpontja: 2018. 08. 09.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap internetes oldala: https://ec.europa.eu/agriculture/